Zakładanie ogrodów

Polega na wykonaniu wg projektu wszystkich prac związanych z założeniem ogrodu tj.:

  • przygotowanie terenu,
  • instalacja systemu nawadniania,
  • założenie siatki na krety,
  • rozplantowanie ziemi,
  • wykonanie ścieżek np.z kamienia,
  • nasadzenia roślin

Zapraszamy Klientów z Torunia, Bydgoszczy, Włocławka, Inowrocławia, Grudziądza i okolic.

© MULTIGARDEN 2016